Du är här

Vill du bli producent och skapa egna lärcirklar?

Ja tack, jag vill bli producent!

På Riktigts filmarkiv

I På Riktigts filmarkiv har vi samlat alla de filmer som vi skapat för att använda i lärcirklarna. De är uppdelade efter ämne, så att du lätt kan hitta rätt. Du får gärna använda filmerna när du skapar egna lärcirklar.

Filmarkivet
Länken du kopierar kommer eventuellt att börja på https:, ta bort s:et i adressen när du lägger länken i Vimeonoden, så syns filmen i lärcirkeln. Jobbar du på iPad blir det httpm, ta då bort m:et.

Så här bygger man!

Vill du lära dig mer om hur man bygger lärcirklar? Här finns filmer om allt från hur du skaffar användarkontot till hur kvalitetsgranskningen går till. Vi går igenom Lärcirkelverktyget låda för låda och berättar hur vi använder hubbarna och de olika noderna.

Vanliga frågor

Varför kan man inte sätta ett lås i lärcirkeln som hindrar eleverna att gå vidare, innan läraren låser upp? Den möjlighet du just nu har att signalera att eleverna ska stanna upp är noden med handen på som heter "lägeskoll". Till den kan du skriva en text som berättar för eleverna vad du vill att de ska göra innan de går vidare. Om du vill samla upp klassen vid en viss plats i lärcirkeln så kan du lägga en fördjupningsuppgift där, så att de som är snabba har något meningsfullt och utmanande att arbeta med medan de andra jobbar på. Vi har funderat på ett lås, till exempel att eleverna ska svara på en fråga för att kunna låsa upp nästa och så vidare. Men eftersom vi inte kan kontrollera att det svar de lämnat in är korrekt, så skulle de lika gärna kunna svara x, och ändå komma vidare. Vi tror inte att sådana system främjar elevernas lust att lära, utan snarare kommer att locka dem att ta sig runt "reglerna".
Upphovsrätt och Creative Commons-material. Hur lägger jag upp egna bilder på nätet så att jag kan använda dem i LC? Om du vill använda dina egna bilder i lärcirkeln så måste de ligga på nätet. Ett enkelt sätt att göra det på är att använda en webtjänst som t.ex. imgur.com. Där drar och släpper du din bild och så laddas den upp. Du klickar på den och kan då se bildens webadress, som du kopierar och klistrar in i bildnoden. Om du vill använda andra bilder än dina egna rekommenderar vi varmt att du använder dig av Creative Commons-licenserat material. Du kan läsa mer om Creative Commons på: creativecommons.se. Med fördel kan du hitta CC-bilder på bland annat flickr.com/creativecommons. Där har du möjlighet att på ett enkelt sätt se vilken typ av licens som gäller för respektive bild. Med hjälp av bland andra söktjänsten http://compfight.com/ hittar du Creative Commons-licenserade bilder. Förutom bilder finns det annat Creative Commons-licenserat material som med fördel kan användas i lärcirklarna. Musik, video m.m. går att finna på flera olika ställen. Med hjälp av bland andra söktjänsten search.creativecommons.org öppnas stora möjligheter att hitta användbart material. Eftersom bilderna är knutna till lärcirkeln via länkar så är det lagligt att använda även bilder som inte har CC-licens.
Varför finns det ingen "Ångraknapp" i LCV? Hur kan man göra istället? Det är tekniskt väldigt krångligt att bygga en funktion där man kan ångra det man just gjort i LCV. Om du har lagt ut en nod för mycket så kan du ta bort den. Det som är fäst på den noden kommer istället att fästas på det som är närmast före i bygget. Inget försvinner. Om du har tänkt fel och vill flytta ett helt parti till ett annat ställe, ex en hubb, två filmer, en länk och en uppgift, så ta inte bort dem det första du gör. Bygg istället ut det du vill ha och kopiera all information från det du redan lagt ut. Sedan kan du ta bort dem. Det tjänar du tid på.
Vad menas med kvalitetssäkring? Vad tittar Lin Education på? När vi kvalitetssäkrar din cirkel så kollar vi att du har med de 5 designparametrarna i din cirkel. Vi kollar också att du byggt på ett tydligt sätt, så att lärcirkeln fungerar som upplevelse för eleverna. Vi kontrollerar däremot inte faktainnehållet i din lärcirkel, den granskningen står du för själv som professionell pedagog.
Får jag ändra i andras cirklar? Nej, du kan inte ändra i andras cirklar av en rad olika skäl. Det ena är att cirkeln är kvalitetsgranskad med det innehåll den har. Det andra är att producenten som gjort cirkeln har möjlighet att få betalt om den används i systemet, rättigheterna till cirkeln tillhör den personen. Man kan tänka sig att det skulle kunna fungera ändå med betalningen, genom att producenten som gjort den första varianten får delbetalt för de andra också på något fiffigt sätt, men då uppstår nästa problem. Om fyra personer förändrar en lärcirkel lite grand, och alla fyra lärcirklarna innehåller samma centrala innehåll och förmågor och heter ungefär likadant så blir det väldigt svårt för en användande lärare att skilja dem åt i biblioteket och välja ut vilken man vill använda. Man skulle också kunna tänka sig att en lärare får förändra en cirkel och sedan använda den i sin egen klass, utan att den publiceras vidare, men risken då är att många bra idéer inte når det gemensamma biblioteket. Så det vi vill att du ska göra är att med inspiration från andra lärcirklar skapa egna som du sedan delar i biblioteket. Då får du precis det du vill ha och du ger också andra chansen att ta del av din goda pedagogik. Du kan även använda möjligheten att lägga till innehåll i textfältet när du delar ut en lärcirkel och att göra uppdrag till dina elever som komplement.
Hur ser processen ut när jag ändrar i en redan publicerad cirkel? Om du vill göra förändringar i en lärcirkel som redan är publicerad så skickar du den på nytt till granskning genom forumet. Men du är noga med att skriva att cirkeln redan är publicerad en gång och sedan berätta vad du förändrat och varför. På så vis kan vi snabbt kolla av förändringarna och uppdatera din lärcirkel i biblioteket.
Måste jag ha med film/startfilm i min lärcirkel? Vi tycker att det är bra om du spelar in din beskrivning av lärcirkeln som en enkel film. Den kommer att användas av lärare som letar cirklar i biblioteket och ses av elever som startar upp din cirkel. Det blir ett fint tilltal och du syns som avsändare. Om du verkligen inte vill så låt bli, det är inget krav. Vad det gäller film i lärcirkeln som helhet så är det ett medie som fungerar bra för lärande i allmänhet. Både elever som är lässvaga och de som inte har svenska som sitt första språk har lättare att ta till sig innehåll via film. I många lärcirklar använder vi film i olika syften. Ibland vill man förmedla ett ämnesinnehåll, en annan gång vill man förtydliga en uppgift eller föra handlingen i lärcirkeln framåt. På youtube och Vimeo finns många filmer som kan fördjupa och bredda innehållet i din lärcirkel. Fundera på hur du vill använda film i din lärcirkel. Och om du inte hittar någon anledning att göra det, så gör du inte det.
Vad är det meningen att jag ska skriva i hubbarna? Hubbtexten har kommit till ganska sent i utvecklingen av LCV. När vi testat lärcirklarna med elever så har det visa sig att de vill ha mer information än vi först tyckte att vi behövde ge. Det var inte tydligt för dem vad som förväntades av dem i lärcirkeln. Vad som var valbart och vad de lärde sig genom arbetet. Dessutom var det svårt för elever med koncentrationssvårigheter att hålla ordning på vad de skulle göra. Därför har vi skapat hubbtexten. Det du förväntas skriva där är vad som händer vid hubben (vad eleverna kommer att uppleva där på ett ungefär, men inte börja beskriva uppgifterna). Vilken förmåga de tränar, beskrivet med ett enkelt språk, och vad de ska börja göra. Ibland finns det inte så mycket vid en hubb. Då kan man inte skriva allt detta. Anpassa så att du själv tycker det blir bra.
Vad händer om en länk tas bort? Vem ansvarar för att problemet blir åtgärdat? Vi planerar att skapa ett script som ska läsa av om något är trasigt i lärcirkeln. Fram tills att det är klart så får vi hjälpas åt att hålla koll. Om vi upptäcker att till exempel en Youtubefilm inte fungerar längre och vi vet vad det var för typ av film som låg där, så försöker vi hitta en ny att ersätta den med. I annat fall kontaktar vi den som producerat cirkeln och ber hen göra jobbet. Om du själv upptäcker att något inte fungerar i din cirkel så kontakta oss via supportmailen, produktsupport@lineducation.se. Lägg direkt in ditt förslag på ersättande länk, så fixar vi det så snabbt som möjligt.
Måste cirkel vara omdefinierad? I relation till SAMR-modellen, måste det fjärde steget vara uppfyllt för att lärcirkeln ska släppas igenom? Vi hoppas på en god pedagogisk höjd i lärcirklarna i På riktigt. Vi tror att många lärare har bra idéer för hur läroplanens förmågor kan tränas på nya och lustfyllda sätt. Men det finns också mycket bra undervisning som pågår redan. SAMR-modellen kan användas på två sätt. Dels kan man tänka att omdefinieringen i steg fyra, handlar om att göra saker för att höja kvaliteten på undervisningen, som var omöjliga innan vi hade de digitala hjälpmedeln i skolan. Då är det inte så svårt att nå dit. Men man kan också applicera modellen på sin egen undervisning och tänka att om jag gjort en sak en gång så måste jag förnya mig för att på nytt nå nivå fyra. Då blir det jobbigare att ständigt vara omdefinierad i sitt skapande av lärcirklarna, och kanske inte heller rimligt? Vi ser nivå fyra som en uppmaning att inte stanna upp utan att ständigt utmana sig själv som pedagog.
Går det att bygga en LC gemensamt med en annan lärare? Ja, om ni har tillgång till samma inloggning i lärcirkelverktyget så går det bra. Ni kan till och med vara inne och bygga samtidigt, bara ni inte lägger ut något exakt samtidigt. Tänk på att uppdatera sidan ofta om ni är inne och bygger på samma lärcirkel.
Vad är den streckade ramen i LCV till för? Det är en hjälp till dig som bygger. Det som ryms inom ramen är så mycket som man ser om man upplever lärcirkeln på en iPad. Om man använder dator så ser man generellt lite mer. Tanken är att du ska lägga en hubb med tillhörande noder inom en ram och sedan nästa hubb så långt bort så att ramarna inte överlappar varandra. Lägg märke till de gröna pilarna som visas på linjerna när man placerar hubben en bit bort. De använder man för att navigera till nästa hubb. Använd förhandsvisningen för att se hur din lärcirkel kommer att upplevas.
Kan man höra av sig till er om man vill ha feedback på lärcirklar man bygger? Skicka ett e-postmeddelande till vår supportmail, produktsupport@lineducation.se, så kollar vi på den och återkommer med feedback.

Hjälp

Har du tekniska problem, använd vår supportmail produktsupport@lineducation.se.